joi, 10 martie 2011

Adunare Generala la CREDIDAM - 30 martie 2011

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc, marti 29.03.2011, respectiv miercuri 30.03.2011, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 10:00, la Sala Auditorium de la Muzeul Naţional de Artă al României, Calea Victoriei nr. 49 – 53, sector 1, Bucureşti (vis-a-vis de Ateneul Român):

Ordinea de zi va cuprinde:
 1. Acreditare
  • a) Reprezentanţi
  • b) Membrii Individuali
 2. Stabilirea Cvorumului
 3. Deschiderea lucrărilor
 4. Alegerea:
  • a) Prezidiul Adunarii Generale
  • b) Secretariatul Adunarii Generale
  • b) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membrii ai comisiei de numărare a voturilor
 5. Aprobarea ordinii de zi AGA
 6. Raportul Consiliului Director
 7. Raportul Directorului General
 8. Raportul financiar contabil / Darea de seama anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011
 9. Raportul Comisiei de Cenzori
 10. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţie
 11. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale
 12. Discutarea si aprobarea prin vot a modificarilor Statutului CREDIDAM in raport de procesul-verbal de control ORDA aferent 2009
 13. PAUZĂ
 14. Alegerea membrilor Consiliului Director
 15. Alegerea membrilor Comisiei de Specialitate
 16. Alegerea membrilor Comisiei Permanete Speciale privind Accesul la Informaţie
 17. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori
 18. Alegerea membrilor Comisiei de negocieri
 19. Diverse
 20. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale
 21. Închiderea lucrărilor Adunării Generale 
În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 11 punctul I alin. 8 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 30.03.2011, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul grupului este mandatat să participe şi să reprezinte interesele grupului în Adunarea Generală CREDIDAM. Formularele pentru reprezentanţii de grup pot fi solicitate la CREDIDAM pana vineri, 25.03.2011, in vederea centralizarii acestora,

Pentru orice informaţie, aveti la dispoziţie între orele 10:00 – 17:00 la telefoanele 037.2723.146, 037.2723.147, 037.2723.148, 021/307.92.00, 021/307.92.01 şi fax 021/318.58.13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu